Etne IL

Info

Info

Innmelding

Bli medlem i Etne IL og bli med på å skapa idrettsglede du også. Alle aktivitetane i Etne IL krev at du er medlem. Medlemskapet følgjer kalenderåret og kostar kr 1000,- pr person for deg som er aktiv under 17 år, kr 1500,- for deg som er aktiv over 17 år, kr 3000 for eit familemedlemsskap og kr 500,- for deg som vil vera støttemedlem.

Ved innmelding:

Gå til "bli medlem (Rubic)" eller her og fyll ut skjema.

Der legg du inn personinformasjon, betalingsinformasjon og kva lag/grupper ein vil vøre med på.

Utmelding:

Medlemmet pliktar sjølv aktivt å gi beskjed skriftleg for å føreta ei gyldig utmelding. Beskjed om utmelding skal sendast i e-post til Post@etneil.no. Du vil få ei stadfesting på e-post når utmeldinga er OK (etter sjekk av eventuelle uteståande fakturaer).

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift